Laiko rezervacija Laiko rezervacija

Atsakomybė už melagingą pranešimą Atsakomybė už melagingą pranešimą

Esu susipažinęs su atsakomybe, numatyta už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnį

Esu susipažinęs su atsakomybe, numatyta už melagingą pareiškimą administracinio teisės pažeidimo byloje pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 187(2) straipsnį.

Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

Pranešimų policijai, teikiamų elektroniniu būdu, duomenų tvarkymo taisyklės

     https://www.epolicija.lt/image/image_gallery?uuid=9e39fb74-f57e-4926-a9e5-d32143fc2900&groupId=10156&t=1326353951014