Informuojame, kad dėl planinių darbų gegužės 25 d. nuo 13 val. iki 23 val. ePolicija portalas ir su juo susijusios paslaugos bus nepasiekiamos.

Laiko rezervacija Laiko rezervacija

Įspėjimas Įspėjimas

Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą užtraukia baudžiamąją atsakomybę (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnis);

Melagingo pareiškimo teikimas administracinio nusižengimo byloje užtraukia administracinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 224 straipsnio 2 dalis);

Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. (Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalis);

     https://www.epolicija.lt/image/image_gallery?uuid=9e39fb74-f57e-4926-a9e5-d32143fc2900&groupId=10156&t=1326353951014