Veikla Veikla

Lietuvos policijos misija – efektyviai naudojant turimus išteklius ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei.

Lietuvos policijos vizija – patraukli, motyvuota ir veiksminga policija žmogui ir Valstybei.

Lietuvos policijos sistema:

  • patraukli – puoselėjama pagarba žmogui; policija gerbiama ir ja pasitikima; sudarytos sąlygos tobulėti ir atlikti pareigą;
  • motyvuota – policininkas yra sąžiningas, lojalus policijos vertybėms, ryžtingas ir pasiruošęs aukotis;
  • veiksminga – sprendžia žmogaus ir visuomenės problemas; naudoja veiksmingus kovos su nusikalstamumu ir valdymo metodus; siekia konkrečių rezultatų, mažiausiom sąnaudom;
  • policija žmogui – gina besąlygiškai žmogaus teises; tiki, kad saugus žmogus – saugi Valstybė; siekia pasitikėjimo ir partnerystės; veikloje remiasi paslaugos ideologija.
  • policija Valstybei – užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą; užkardo nusikalstamumą; įveikia iššūkius ir šalina grėsmes valstybės saugumui.

 

Lietuvos policijos šūkis - Ginti. Saugoti. Padėti.