Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas


Siekdami užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę, vykdome anoniminę apklausą, kurios tikslas - nustatyti Panevėžio aps. vyriausiajame policijos komisariate aptarnautų asmenų pasitenkinimą jiems suteiktomis paslaugomis.* Prašome Jūsų įvertinti aptarnavimo kokybę Panevėžio aps. vyriausiajame policijos komisariate, kai 5-i reiškia "labai gerai", o 1-as - "labai blogai".