Policijos herbas
 
 
Rūšis
 
Šaunamasis ginklas (t.y. ginklas iš kurio sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio jėga gali būti paleistos kulkos, šratai ar sviediniai)
Templinis ginklas
Pneumatinis ginklas
Dujinis ginklas
 
 
 
 
1. Programa parengta vadovaujantis kriterijais, nustatytais Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261 ) 2-6 straipsniuose.
2. Norėdami nustatyti ginklo kategoriją, Jūs kiekviename lange turite pasirinkti vieną iš variantų, pele pažymėdami rutuliuką prie Jus tenkinančio atsakymo, kol gausite vieną iš atsakymų: "A kategorija", "B kategorija", "C kategorija", " D kategorija" arba "Ne ginklas".