Informuojame, kad dėl COVID-19 viruso grėsmės asmenų priėmimas dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo AVPK patalpose nevykdomas, taip pat nevykdomas trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymas. Visus prašymus dėl leidimų ar kitų dokumentų išdavimo policijos įstaigoms galima pateikti per Policijos elektroninių paslaugų portalą epolicija.lt. Asmenų nustatyta tvarka pateikti prašymai per Policijos elektroninių paslaugų portalą bus nagrinėjami įprasta tvarka. Prašymus dėl leidimų laikyti (nešiotis) trumpuosius ginklus išdavimo ar pratęsimo šiuo metu galite pateikti jų neišbandžius Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padaliniuose. Asmenims parengti leidimai ar dokumentai bus išduoti praėjus COVID-19 viruso grėsmei.

Laiko rezervacija Laiko rezervacija

Įspėjimas Įspėjimas

Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą užtraukia baudžiamąją atsakomybę (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnis);

Melagingo pareiškimo teikimas administracinio nusižengimo byloje užtraukia administracinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 224 straipsnio 2 dalis);

Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. (Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalis);