O projekcie ePolicija.lt O projekcie ePolicija.lt

Portal ePolicija.lt to serwis internetowy, pozwalający każdemu obywatelowi korzystać z elektronicznych usług policji. Każdy obywatel Litwy ma możliwość zawiadomić o działalności przestępczej, wypadkach drogowych i innych naruszeniach prawa w sposób elektroniczny oraz śledzić stan realizacji usługi.

Ponad 30 elektronicznych usług policji dla mieszkańców i biznesu zostało zrealizowanych. Portal umożliwia:

  • Zawiadomić policję o działalności przestępczej, wypadkach drogowych i innych naruszeniach prawa w sposób elektroniczny (usługa nie jest przeznaczona do pomocy pilnej);
  • Złożyć podania dla policji w sprawie wydawania licencji i pozwoleń, dotyczących broni palnej, materiałów pirotechnicznych oraz działania w zakresie bezpieczeństwa osób i majątku.

ePolicija.lt zapewnia korzystanie z interaktywnych i łatwo dostępnych elektronicznych usług. Projekt obejmuje cały kraj. Wszyscy obywatele mają możliwość korzystania z elektronicznych usług policji. Podstawowe zalety są:

  • Dostęp do przyjaznych, interaktywnych, łatwo dostępnych i użytecznych usług. Osoby korzystające z tych usług oszczędzają swój czas. Nie opuszczając swego domu oraz niezależnie od czasu pracy policji, posługując się Internetem lub telefonem komórkowym mogą składać zawiadomienia przez cały dzień, z dowolnego miejsca przebywania.
  • Spektrum elektronicznych usług państwa został ulepszony.
  • Praca firm prywatnych (sklepów broni palnej, służb bezpieczeństwa i sprzedawców fajerwerków) oraz komisariatów policji została ułatwiona. Przeniesienie usług policji w przestrzeń elektroniczną jest poważnym krokiem w stronę lepszej organizacji czasu pracy dla określonych struktur.

Projekt "Przeniesienie publicznej usługi policji «Złożenie zawiadomień do policji» w przestrzeń elektroniczną" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z dyrektywą Nr VP2-3.1-IVPK-01 "Elektroniczne Usługi Administracyjne" według 3 priorytetu w ramach programu wzrostu gospodarczego "Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich". Data rozpoczęcia projektu: maj 2009 r.