Działalność Działalność

Misja policji Litwy - efektywnie wykorzystując dostępne środki bronić prawa i wolności ludzi Litwy, ochraniać społeczeństwo i Państwo, pomagać człowiekowi, rodzinie i społeczności.

Wizja policji Litwy - niezawodna, wydajna i zmotywowana policja dla ludzi i Państwa.
 
System policji Litwy:
  • atrakcyjny - pielęgnowany szacunek dla ludzi; policja szanowana i budząca zaufanie; dogodne warunki kształcenia i wykonywania swoich obowiązków;
  • zmotywowany - policjant jest uczciwy, lojalny wartościom policji, zdeterminowany i gotowy do poświęceń się;
  • skuteczny - rozwiązuje problemy ludzkie i społeczne; stosuje skuteczne metody zarządzania i walki z przestępczością; dąży do konkretnych wyników, minimalizując koszty działania;
  • policja człowiekowi - broni praw człowieka; uważa, że bezpieczny człowiek to bezpieczne Państwo; dąży do zaufania i partnerstwa; w działalności opiera się na idei służby;
  • policja Państwu - zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo społeczeństwa; zapobiega przestępstwom; pokonuje wyzwania i usuwa zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

 

Motto policji Litwy - Bronić. Chronić. Pomagać.

 
Policja Litwy w Internecie.
 
Video reprezentujące policję Litwy.