Informuojame, kad dėl COVID-19 viruso grėsmės asmenų priėmimas dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo AVPK patalpose nevykdomas, taip pat nevykdomas trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymas. Visus prašymus dėl leidimų ar kitų dokumentų išdavimo policijos įstaigoms galima pateikti per Policijos elektroninių paslaugų portalą epolicija.lt. Asmenų nustatyta tvarka pateikti prašymai per Policijos elektroninių paslaugų portalą bus nagrinėjami įprasta tvarka. Prašymus dėl leidimų laikyti (nešiotis) trumpuosius ginklus išdavimo ar pratęsimo šiuo metu galite pateikti jų neišbandžius Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padaliniuose. Asmenims parengti leidimai ar dokumentai bus išduoti praėjus COVID-19 viruso grėsmei.

Rezerwacja czasu Rezerwacja czasu

Odpowiedzialność za składanie fałszywego zeznania Odpowiedzialność za składanie fałszywego zeznania

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za fałszywy donos, zgodnie z artykułem 236 kodeksu karnego Republiki Litewskiej.

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia podczas procesu administracyjnego, zgodnie z artykułem 187(2) kodeksu postępowania administracyjnego Republiki Litewskiej.
 
Zdaję sobię sprawę, że 3 część artykułu 23 ustawy administracji publicznej stanowi, że skargi, w których nie jest wskazane imię, nazwisko i adres osoby oraz skargi nie podpisane przez wskazaną osobę, z decyzji kierownika administracji publicznej albo jego upoważnionego funkcjonariusza lub funkcjonariusza państwowego mogą być nierozpatrywane.