Rezerwacja czasu Rezerwacja czasu

Odpowiedzialność za składanie fałszywego zeznania Odpowiedzialność za składanie fałszywego zeznania

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za fałszywy donos, zgodnie z artykułem 236 kodeksu karnego Republiki Litewskiej.

Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia podczas procesu administracyjnego, zgodnie z artykułem 187(2) kodeksu postępowania administracyjnego Republiki Litewskiej.
 
Zdaję sobię sprawę, że 3 część artykułu 23 ustawy administracji publicznej stanowi, że skargi, w których nie jest wskazane imię, nazwisko i adres osoby oraz skargi nie podpisane przez wskazaną osobę, z decyzji kierownika administracji publicznej albo jego upoważnionego funkcjonariusza lub funkcjonariusza państwowego mogą być nierozpatrywane.
 

     https://www.epolicija.lt/image/image_gallery?uuid=9e39fb74-f57e-4926-a9e5-d32143fc2900&groupId=10156&t=1326353951014