Zawiadomienie przez e-mail Zawiadomienie przez e-mail

Aby zawiadomić o wydarzeniu korzystając z poczty e-mail, należy wypełnić formularz i wysłać go pod adres [email protected]. Zaleca się również załączyć dokument, podpisany e-podpisem, który potwierdzi Państwa tożsamość i autentyczność zawiadomienia.