Pierwotna informacja o wydarzeniach, zarejestrowanych w policji Pierwotna informacja o wydarzeniach, zarejestrowanych w policji