Pilna pomoc Pilna pomoc

Pod numer telefonu alarmowego 112 należy dzwonić zawsze wtedy, gdy istnieje zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub mienia, oraz gdy służby ratunkowe mają natychmiast przybyć na miejsce zdarzenia i bezzwłocznie udzielić potrzebnej pomocy.