Informuojame, kad dėl COVID-19 viruso grėsmės asmenys dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo licencijavimo klausimais AVPK patalpose priimami tik tais atvejais, kai jie į priėmimą iš anksto užsiregistruoja Policijos elektroninių paslaugų portale. Taip pat vykdomas iš anksto užsiregistravusių asmenų trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymas.
Informuojame, kad nuo 2022-01-06 nebus teikiama elektroninė paslauga - skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje pateikimas. Administracinių nusižengimų kodekso 574 straipsnyje numatyta, kad skundai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai gali būti pateikiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą, elektroniniu paštu.

Time reservation Time reservation

Liability for false statements Liability for false statements

I am aware of the responsibility for the false delation or the report of non-existent crime, according to The Lithuanian Criminal Code Article 236.

I am aware of the responsibility for making false statement in violation of administrative law case under Republic of Lithuania Code of Administrative Offences of 187(2).

Public Administration Act (Official Gazette, 1999, no. 60-1945), Article 23, paragraph 3 provides that complaints which do not include name of the person or legal entity's name, address or that are not signed, can be refused to consider by the public administrative head of the entity or its authorized officer or public servant.

Temporary rules of managing data of the reports sent to the police in electronic way