Informuojame, kad dėl COVID-19 viruso grėsmės asmenų priėmimas dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo AVPK patalpose nevykdomas, taip pat nevykdomas trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymas. Visus prašymus dėl leidimų ar kitų dokumentų išdavimo policijos įstaigoms galima pateikti per Policijos elektroninių paslaugų portalą epolicija.lt. Asmenų nustatyta tvarka pateikti prašymai per Policijos elektroninių paslaugų portalą bus nagrinėjami įprasta tvarka. Prašymus dėl leidimų laikyti (nešiotis) trumpuosius ginklus išdavimo ar pratęsimo šiuo metu galite pateikti jų neišbandžius Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padaliniuose. Asmenims parengti leidimai ar dokumentai bus išduoti praėjus COVID-19 viruso grėsmei.

Резервация времени Резервация времени

Ответственность за ложные сообщения Ответственность за ложные сообщения

Я знаком с ответственностью, предусмотренной за ложную жалобу или сообщение о несуществующем преступлении, по статье 236 уголовного кодекса Литовской Республики.

Я знаком с ответственностью, предусмотренной за ложное заявление в деле административных правонарушений, по статье 187(2) кодекса административных правонарушений Литовской Республики.

В 3-ей части статьи номер 23 закона общественного администрирования (Žin., 1999, Nr. 60-1945) указано, что жалобы в которых не указаны имя и фамилия физического лица или название и адрес юридического лица а также неподписанные жалобы, по решению руководителя субъекта общественного администрирования или им уполномоченного должностного лица или государственного служащего могут быть не рассмотрены.

Временные правила по управлению данными сообщений, посылаемых полиции электронным способом