6 SAVAIČIŲ ĮVADINIO MOKYMO KURSAI NUO KOVO 1 D.

2021-02-14

Dalyvauk atrankose į Įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje!

Šiais metais numatoma organizuoti 3 grupes

Artimiausios atrankos dokumentų teikimo pradžia: 2021 m. kovo 1 d. – Dokumentai bus priimami iki 2021 m. kovo 20 d.

Trukmė: 6 savaitės 

Vieta: Lietuvos policijos mokykla (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj.)

Kas gali dalyvauti: pretendentai, turintys bet kokį aukštąjį išsilavinimą, motyvuoti ir pasiruošę įsilieti į policijos pareigūnų gretas.

Papildomi privalomi reikalavimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže) ir nemažesnį kaip 1 m. vairavimo stažą iki mokymosi pradžios.

Po kursų įgyta kvalifikacija: pirminės grandies policijos pareigūno.

Kita svarbi informacija: Konkreti tarnybos vieta bus derinama su laimėjusiais atranką dar prieš kursų pradžią.

Laimėjusiems atranką suteikiamas nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje, mokama stipendija ir garantuojama darbo vieta. Kursai nemokami, tačiau asmenys pasirašo trišalę sutartį, kuria įsipareigoja mokytis ir pabaigus kursus išdirbti 3 metus policijos sistemoje, kitu atveju privalės atlyginti su mokymusi patirtas išlaidas.

Turite daugiau klausimų? Kreipkitės bendruoju telefonu: 870060000

Dokumentus prašome pildyti NUO KOVO 1 D. svetainėje www.stokipolicija.lt

Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

  • Prašymas dėl siuntimo išdavimo;

  • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;

  • Anketa (visi laukai privalo būti būti užpildyti);

  • Įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;

  • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);

  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

SVARBU! Atrankoje dalyvaus tik visus reikalingus dokumentus tvarkingai užpildę ir pateikę kandidatai.

ATRANKOS PROCESAS:

(neatitikus ar nepraėjus vieną iš žemiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas, CMEK išvada ir fiziniai normatyvai galioja 1 metus nuo išdavimo ar laikymo dienos):

1. Pretendentas pateikia tvarkingai visus aukščiau paminėtus reikalingus dokumentus;

2. Pretendentui išduodamas siuntimas į CMEK pasitikrinti sveikatą;

3. Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei;

4. Pretendentas laiko fizinius normatyvus Lietuvos policijos mokykloje;

5. Pretendentas laiko testą, sprendžia praktinę situaciją ir dalyvauja motyvaciniame pokalbyje Lietuvos policijos mokykloje.