2020 METŲ ATRANKA

2020-07-08

DĖMESIO!!!

Dokumentų teikimas į Lietuvos policijos mokyklą jau baigėsi.

Šiuo metu vis dar galite dalyvauti atrankoje į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademiją. Dokumentus priimsime iki š. m. liepos 31 d.