Sveikatos ir reputacijos tikrinimas

Sveikatos ir bendros fizinės būklės tikrinimas

Šį etapą sudaro dvi dalys. Jūs gausite pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą ir kad bus tikrinama Jūsų reputacija.

1

Gavę pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą, registruokitės CMEK elektroninėje sistemoje ir Jums paskirtu metu pasitikrinkite sveikatą.

2

Jei šio tikrinimo metu paaiškėja, kad yra Jus kompromituojančių duomenų, ši informacija perduodama į Policijos departamentą, kur sprendžiama, ar Jūsų reputacija yra nepriekaištinga. Tiek teigiamu, tiek neigiamu atveju, apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas.

FIZINIO PASIRENGIMO VERTINIMAS

Jei nustatoma, kad Jūsų sveikata yra tinkama vidaus tarnybai, būsite pakviestas atlikti bendrojo fizinio pasirengimo vertinimą. Šis vertinimas atliekamas Lietuvos policijos mokykloje (LPM)

LOJALUMO LIETUVOS VALSTYBEI TIKRINIMAS

Šis tikrinimas atliekamas gavus CMEK išvadą, jog esate tinkamas vidaus tarnybai. Apie patikrinimo rezultatus būsite informuotas el. paštu

Teigiamai įvertinus Jūsų lojalumą Lietuvos valstybei ir fizinį pasirengimą išduodamas siuntimas į MRU