Sveikatos ir reputacijos tikrinimas

Šį etapą sudaro dvi dalys. Jūs gausite pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą ir kad bus tikrinama Jūsų reputacija.

1

Gavę pranešimą apie tai, kad galite pasitikrinti sveikatą, registruokitės CMEK elektroninėje sistemoje ir Jums paskirtu metu pasitikrinkite sveikatą.

Tolimesni žingsniai

1

Jei šio tikrinimo metu paaiškėja, kad yra Jus kompromituojančių duomenų, ši informacija perduodama į Policijos departamentą, kur sprendžiama, ar Jūsų reputacija yra nepriekaištinga. Tiek teigiamu, tiek neigiamu atveju, apie priimtą sprendimą Jūs būsite informuotas.

2

Jei atitinkate sveikatos ir reputacijos keliamus reikalavimus ir esate pripažintas tinkamu vidaus tarnybai, būsite pakviestas atlikti bendrojo fizinio pasirengimo vertinimą.

Bendras fizinis pasirengimas vertinamas fiksuojant bėgimo, prisitraukimų prie skersinio, arba rankų lenkimo ir tiesimo nuo horizontalios atramos arba atsilenkimus (tik moterims) ir lankstumo (sėstis ir siekti) duomenis.

LOJALUMO LIETUVOS VALSTYBEI TIKRINIMAS

Šis tikrinimas atliekamas gavus CMEK išvadą, jog esate tinkamas vidaus tarnybai. Apie patikrinimo rezultatus būsite informuotas el. paštu

Teigiamai įvertinus Jūsų lojalumą Lietuvos valstybei ir fizinį pasirengimą išduodamas siuntimas į MRU