Skubi pagalba Skubi pagalba

Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 skambinkite tada, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir kai pagalbos tarnybos turi nedelsdamos atvykti į nelaimės vietą bei suteikti skubią pagalbą.