Svarbi informacija Svarbi informacija

SMURTĄ PATYRUSIO ASMENS TEISĖS

 

 • gauti iš policijos pareigūno ir iš specializuotos pagalbos centro informaciją apie įstaigas, teikiančias pagalbą;

 • nedelsiant gauti informaciją iš policijos apie smurtautojo sulaikymą ir apie smurtautojui taikomas ar baigiamas taikyti kardomąsias priemones, užtikrinančias smurtą patyrusio asmens saugumą;

 • gauti specializuotą kompleksinę pagalbą iš specializuotos pagalbos centro;

 • kreiptis ir gauti pagalbą iš kitų valstybės įstaigų ar institucijų.

 

KUR KREIPTIS PATYRUS SMURTĄ?

Jei patiriate bet kokios rūšies ar formos smurtą, arba pažįstate ką nors, kas tai patiria, nebijokite kreiptis profesionalios pagalbos į psichologą, teisininką, medicinos įstaigą, policiją.

Bendrasis pagalbos telefono numeris Jeigu reikia skubios pagalbos, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite apie smurtą šeimoje.

Policija Policija - tarnyba, dirbanti visą parą, todėl gali operatyviai reaguoti į pranešimą apie smurtą šeimoje. Smurto šeimoje atvejais policija gali:

 • atvykti į įvykio vietą, nutraukti aktyvius smurtinius veiksmus;

 • pradėti ikiteisminį tyrimą;

 • apie smurtą pranešti specializuotos pagalbos centrui;

 • informuoti apie apskrityje veikiančius specializuotos pagalbos centrus, kuriuose galima gauti pagalbą, kitas įstaigas ir organizacijas, teikiančias pagalbą nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

Praneškite policijai per policijos elektroninių paslaugų sistemą http://www.epolicija.lt/ arba el. p. [email protected].

Specializuota pagalba nemokamu telefonu „Pagalbos moterims linija" emocinė parama telefonu 8 800 66366 (visą parą) ir el. paštu [email protected]. „Vilties linija" telefonu 116 123 (visą parą), el. paštu [email protected]

Valstybės garantuojama teisinė pagalba - http://www.teisinepagalba.lt/.

 

Specializuotos pagalbos centrai

 

Specializuotos pagalbos centras - įstaiga, kurios veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

 • Centras, gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens ryšiams palaikyti duomenis, nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę: išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai palaiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano sudarymą, su smurtą patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroniniu paštu ar susitikus).

 • Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaro individualų pagalbos priemonių planą, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens padėtis, kritinės būklės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai. Pagalbos planas gali būti tikslinamas pasikeitus aplinkybėms, pagal susitarimą su smurtą patyrusiu asmeniu. Pasitelkdamas kitas pagalbą smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas ar specialistus, specializuotos pagalbos centras suteikia teisinę, psichologinę pagalbą, kad asmuo įveiktų kritinę būklę, informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos, jei asmuo pageidauja, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicinos pagalba. Siekdamas suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 • Jei paaiškėja, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, specializuotos pagalbos centras apie tai praneša smurtą patyrusių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).

 • Specializuotos pagalbos centras privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei pagalbos teikimo konfidencialumą ir apie tai informuoti smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama kitiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei smurtą patyręs asmuo specializuotos pagalbos centro pasiūlytos pagalbos atsisako, pagalba jam pasiūloma pakartotinai.

 •  Jei smurtą patyręs asmuo nesikreipė į policiją, bet kreipėsi tiesiai į specializuotos pagalbos centrą, centro darbuotojai, gavę smurtą patyrusio asmens sutikimą, apie smurto atvejį informuoja policiją.

Specializuotų pagalbos centrų, kitų įstaigų ir organizacijų kontaktai ir teikiama pagalba pagal apskritis:

http://www.lygus.lt/kur-kreiptis-patyrus-smurta/