Informuojame, kad dėl COVID-19 viruso grėsmės asmenys dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo licencijavimo klausimais AVPK patalpose priimami tik tais atvejais, kai jie į priėmimą iš anksto užsiregistruoja Policijos elektroninių paslaugų portale. Taip pat vykdomas iš anksto užsiregistravusių asmenų trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymas.
Informuojame, kad nuo 2022-01-06 nebus teikiama elektroninė paslauga - skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje pateikimas. Administracinių nusižengimų kodekso 574 straipsnyje numatyta, kad skundai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai gali būti pateikiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą, elektroniniu paštu.

Laiko rezervacija Laiko rezervacija

Įspėjimas Įspėjimas

Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą užtraukia baudžiamąją atsakomybę (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnis);

Melagingo pareiškimo teikimas administracinio nusižengimo byloje užtraukia administracinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 224 straipsnio 2 dalis);

Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka skundai gali būti nenagrinėjami.